Ресторант Избата, София

Телефони за резервации:
359888 999 229, 3592 963 56 37

Адрес: гр. София, ул. Цанко Церковски 5
Работно време: 12:00 - докато има клиенти
Email: vizbata@abv.bg

Карта:

Резервирай маса във Винарна Избата